Knjiga ‘Hitchcockijanski pogled’ propituje odnos percepcije i zbilje

Knjiga ‘Hitchcockijanski pogled’ Maria Vrbančića i Senke Božić-Vrbančić, objavljena u nakladi Jesenski i Turk, bavi se razmatranjem rubnih područja ‘kinematičkog načina proizvodnje’.

‘Hitchcockijanski pogled’

“Hitchcockijanski pogled” ukazuje, dakle, na momente rastvaranja filmske percepcije u ljudskome glasu, nepostojećim objektima koji pokreću naraciju, fetišizaciji onoga što vidimo, kao i u utopijskoj želji o filmu kao univerzalnome jeziku. Razmatra razne vidove gledanja na kojima počiva vizualna ekonomija društva.

Knjiga je inspirirana radovima nizom teoretičara, od Ranciera, Laclaua, Foucaulta, Žižeka, Rothmana, Chiona … do Barthesa, Mulvey, Bellera i Jamesona, koji svojom analizom Hitchcockovih filmova propituju odnos percepcije i zbilje.

Zadnje od Vijesti

Idi na Vrh