Državni zavod za intelektualno vlasništvo oglasio se po pitanju zaštite riječi ‘Reunion’

‘Ukazujemo da bi se korištenje pojma „REUNION” u distinktivnim sloganima ili složenicama, a koji koriste drugi organizatori koncerata na tržištu, smatralo dozvoljenim ako služi svrsi opisa događaja’ – Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

(Foto: Roberto Pavić)
(Foto: Roberto Pavić)

Ovaj tjedan je domaći svijet glazbe obilježila bizarna vijest oko zaštite imena “Reunion”. Podsjećamo kako je Hrvoje Turčin poznat i kao DJ Turk registrirao i zaštitio riječ “Reunion”, koja na engleskom jeziku predstavlja opći pojam za ponovno okupljanje, kao što je opće poznata raširena praksa korištenja istog posebice kad je glazba u pitanju. Turčin je kontaktirao Marka Yesha Ješovnika, jednog od organizatore eventa “Fat Gold” jer je događaj za 20. listopada nazvan “Fat Gold pres. Fresh Island Festival Reunion” sadržavao tu riječ i zatražio da ona ukloni. Turčin je poslao dokaze iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kako je registrirao žig s tim imenom i što, po njegovim riječima, svakog organizatora neke priredbe ili koncerta u Hrvatskoj obvezuje upravo od njega tražiti dozvolu za korištenje imena “Reunion” u naslovu.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo poslao je odgovor na novinarski upit po tom pitanju.

Prvo je razjašnjeno što konkretno znači registriranje i zaštita žiga: “Primarna svrha zaštite žiga je zaštita razlikovne oznake proizvoda ili usluga koju određena osoba nudi na tržištu u odnosu na iste ili slične proizvoda/usluge konkurenata na tržištu, a žig se može registrirati i kao verbalni (odnosno žig koji se sastoji od jedne riječi koja ima određeno značenje). Monopol (točnije, isključivo pravo) korištenja žiga, pa tako i riječi koja je registrirana kao žig, nije apsolutan odnosno uvijek je vezan u odnosu na proizvode ili usluge koje se štite dotičnim žigom i, između ostaloga, ograničen je odredbama Zakona o žigu kojima je propisano da žig ne daje nositelju pravo zabraniti uporabu u trgovačkom prometu podataka koji se odnose na karakteristike proizvoda ili usluga kao što su vrsta, vrijednost, kakvoća i sl. (članak 10. stavak 1. Zakona o žigu).”

O tome kako Hrvoje Turčin baš i nije imao zakon na svojoj strani kad je kontaktirao Marka Ješovnika, jednog od organizatora “Fat Golda” vidljivo je iz sljedećeg navoda DZIV-a: “Sporni žig „REUNION” registriran je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo za veći broj proizvoda i usluga (iz klasa 35, 38, 39, 41 i 45 međunarodne klasifikacije), između ostaloga i za usluge organiziranje koncerata, sukladno provedenom propisanom postupku i nakon što u zakonskom roku od tri mjeseca po javnoj objavi prijave za registraciju nije od moguće zainteresirane strane uložen prigovor ili mišljenje treće strane na registraciju ovog žiga. Također ukazujemo da bi se korištenje pojma „REUNION” u distinktivnim sloganima ili složenicama, a koji koriste drugi organizatori koncerata na tržištu, smatralo dozvoljenim ako služi svrsi opisa događaja.”

Pojašnjeno, Ješovnik je u nekoliko navrata u komunikaciji pokušao Turčinu objasniti kako se event ne zove “Reunion”, već “Fat Gold” i da je riječ “Reunion” u ovom slučaju korištena upravo u distinktivnom sloganu tj. složenici i da upravo služi svrsi opisu događaja. Dakle, sasvim je nedvosmisleno da i iz DZIV-a drže kako je to sasvim dozvoljena situacija koja se po ničemu ne dotiče Turčinovog žiga koji je zaštitio.

“Ukazujemo da Zakon o žigu propisuje mogućnost podnošenja zahtjeva za proglašenja žiga ništavim, između ostaloga i na zahtjev zainteresirane osobe ako ona smatra da registrirani žig opisuje bitne karakteristike proizvoda/usluga koji se štite takvim žigom ili se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi”, pojašnjeno je koja je procedura za poništavanje Turčinovog žiga iz Društva za intelektualno vlasništvo na kraju dopisa.

Zadnje od Vijesti

Idi na Vrh