Pozitivan koncert 2017, 2. prosinac, Dom sportova, Zagreb

Na ovogodišnjem Pozitivnom koncertu održanom u subotu u velikoj dvorani Doma sportova nastupili su redom Otrovna Kristina, Repetitor, Kawasaki 3P, Elemental i Brkovi. Pogledajte galeriju.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Print this page
Repetitor na Pozitivnom Koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)

Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)

Galerija

Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Kawasaki 3P na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Brkovi na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Otrovna Kristina na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Brkovi na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Repetitor na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Elemental na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Kawasaki 3P na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Kawasaki 3P na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Brkovi na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Kawasaki 3P na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Kawasaki 3P na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Kawasaki 3P na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Kawasaki 3P na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Kawasaki 3P na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Brkovi na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Brkovi na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Brkovi na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Otrovna Kristina na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Otrovna Kristina na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Otrovna Kristina na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)
Otrovna Kristina na Pozitivnom koncertu u Domu sportova (Foto: Zoran Stajčić)

Saznajte više: Pozitivan koncert u Domu sportova – nesretni broj 13

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Print this page

Komentari

Close
Pratite nas i lajkate